O szkole

Akademickie Gimnazjum i Liceum College "The Top" jest integralną częścią kompleksu akademickiego Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej usytuowanego w centrum miasta na Bielskiej Starówce.

Założeniem przyświecającym powstaniu Akademickiego Gimnazjum i Liceum jest utworzenie szkół realizujących misję Uczelni: "obudzić w studentach niepohamowaną ciekawość świata" poprzez kształtowanie w uczniach twórczych osobowości oraz umiejętności zdobywania wszechstronnej wiedzy. Zachowując uniwersalne zasady etyczne, a także zasady: demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności - Uczelnia zapewnia ciągłość kształcenia od poziomu gimnazjalnego do uzyskania tytułu magistra.

Współczesny system nauczania zapewni naszym uczniom efektywną edukację i wychowanie oraz rozwój osobowości na miarę potrzeb współczesnego świata gwarantując wysoką jakość kształcenia i wychowania.

Prezentacja multimedialna szkoły